Charitní pečovatelská služba

vaculikova

Adresa: Novosady 1597, 769 01 Holešov
Vedoucí služby: Ingrid Vaculíková
 
Mobil:    737 170 936
Email: chps@holesov.charita.cz
 
   
   20220624_103255             
                Adresa: Novosady 1597, 769 01 Holešov
                Sociální pracovnice: Bc. Renata Leskovjanová, DiS.
 
                Mobil:    731 626 470
                Email: chps@holesov.charita.cz
 
 

Charitní pečovatelská služba zřizovaná Charitou Holešov od 1. 1. 2005 je službou terénní a ambulantní, která zajištuje péči o uživatele v Holešově, v obcích Mikroregionu Holešovsko a  v Domě zvláštního určení (dříve DPS) v Holešově: 

 

Poslání Chartiní pečovatelské služby:

Posláním Chartiní pečovatelské služby Charity Holešov je umožnit obyvatelům Holešova a obcí Mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, ve kterém jsou zvyklí žít a mají zde své zázemí. Uživatelům poskytujeme péči a podporu v jejich domácnosti nebo v prostorách Domu zvláštního určení na Novosadech 1597. Uživatelům pomáháme v oblasti zajištění péče o vlastní osobu a zajištění chodu domácnosti.

Hlavní cíl Charitní pečovatelské služby:

Hlavním cílem Charitní pečovatelské služby je pomoct zajistit svým uživatelům takové podmínky, aby byly zachovány jejich zvyky, denní režim, dosavadní vztahy v rámci místní komunity, rytmus života. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je poskytnutí úkonů, na které již uživatelovy vlastní síly nestačí.


Rozsah poskytování sociální služby:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                            
- pomoc při osobní hygieně – celková koupel
- poskytnutí stravy – dovoz obědů
- pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, pochůzky (zajištění léků), úklid, mytí oken, praní prádla
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Žádost o poskytování Charitní pečovatelské služby - formulář ke stažení zde

Ceny za tyto služby jsou v souladu s vyhláškou 340/2007 ze dne 12. 12. 2007, kterou se mění vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb. Ceník ke stažení Ceník zde.

Kritériem odmítnutí zájemce o službu je:

- žadatel žádá o službu, kterou neposkytujeme, a to i ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů soc. služeb,
- je naplněná kapacita poskytované služby,
- žadatel nesplňuje podmínky cílové skupiny,
- žadateli, který žádá o poskytnutí soc. služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu
o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zásady pro poskytování služby:

Při poskytování služby se řídíme Kodexem Charity Česká republika a v něm popsanými hodnotami
a zásadami. Ve vztahu k uživatelům jsou to zejména:

  • respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti – každý člověk je jedinečný a má svoji neopakovatelnou lidskou hodnotu
    a důstojnost, své náboženské vyznání, politické názory apod. Snažíme se toto plně respektovat.
  • podpora samostatnosti – pracovní postupy jednotlivých úkonů jsou individualizovány – neděláme vše místo uživatele, ale jen to, na co mu vlastní síly nestačí. Snažíme se hledat uživatelovy přednosti a ne jeho nedostatky.
  • celková nestrannost – nestraníme uživateli, ani členům jeho rodiny                                                    

Další principy poskytování Charitní pečovatelské služby:

  • respektování soukromí klienta, individuality – důležitou součástí této zásady je dohoda mezi poskytovatelem služby a uživatelem o rozsahu poskytované péče,

pružné reagování pracovníků na požadavky uživatelů při poskytování služby.

Charitní pečovatelská služba je poskytována terénní formou denně v domácím prostředí uživatele v čase od 6:30 do 20:00 a ambulantní formou v pracovních dnech od 6:30 do 15 hod. ve středisku osobní hygieny (v objektu DZU Novosady 1597) a to na základě smlouvy uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem. Péče se provádí za úhradu dle platného ceníku, s jehož obsahem je uživatel seznámen před podpisem smlouvy.

Okamžitá kapacita Charitní pečovatelské služby: 

 - ambulantní forma: 1 uživatel v daný okamžik
 - terénní forma: 7 uživatelů v daný okamžik /1 uživatel v daný okamžik v době mimo Po – Pá 6:30 – 15:00/
 
V rámci poskytování služby může dojít k prolínání uživatelů – uživateli může být poskytnuta ambulantní i terénní forma.

Od 2. 1. 2018 došlo ke změně dodavatele obědů, které CHPS dováží uživatelům. Stávajícího dodavatele firmu JosPo nahradila kuchyně Centra pro seniory Holešov.