CHarita Holešov

Tovární 1407, Holešov

Podpořit sociální a zdravotní služby či aktivity Charity Holešov,nebo přímo pomoci lidem v nouzi můžete několika způsoby:

Finančním darem:

Vaše finanční dary můžete zaslat na účet Charity Holešov na číslo 153271952 / 0300 nebo přímo na sídle Charity v Holešově, ulice Tovární 1407.

Podporou sbírek:

 V průběhu celého roku pořádá Charita Holešov několik sbírek, které můžete podpořit svou účastí a také materiální pomocí. Jedná se především o Humanitární sbírku šatstva (včetně lůžkovin, hraček, drobných věcí do domácnosti, obuvi); Potravinovou sbírku (zakoupení trvanlivých potravin), Sbírka vlny a pletení ponožek pro nedonošené děti (ve spolupráci s nemocnicí Zlín); Sbírky PET vršků (pro vozíčkáře); Postní almužna a Tříkrálová sbírka. 

Dobrovolnickou službou:

Charita Holešov přijímá dobrovolníky, kteří se chtějí do pomoci zapojit. Nabízí jim pestrou škálu uplatnění při dobrovolnické službě pro několik cílových skupin.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2019 sociální služby Charity Holešov. Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to: Charitní pečovatelskou službu částkou 3 919 560 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 222 550 Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

1 098 360 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2019 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2019 a dále pak dotací 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělávání tzv. Akce milion.

 

TKS 2019

,,,

Náš výtěžek
660 054 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!