Domácí paliativní péče

 

Od roku 2015 je Charita Holešov oprávněna provádět a zajišťovat domácí paliativní péči. Tuto péči vykonávají registrované všeobecné sestry, které jsou oprávněny pracovat samostatně bez lékařského dohledu. Na základě indikace lékaře provádí nejen potřebné odborné ošetřovatelské úkony jako je monitorování bolesti, aplikace tišících léků, ošetřování ran a další, ale i zaučují a psychicky podporují členy rodiny v péči o umírajícího blízkého. Základním předpokladem této péče je spolupráce s rodinou, kde je alespoň jedna osoba připravena zabezpečit nepřetržitou péči o nemocného.

Cílem této péče je poskytnutí kvalitní odborné péče umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostí, bezmocí a osamocením a umožnit pacientovi strávit poslední chvíle svého života v kruhu rodiny se svými blízkými.

Tento typ zdravotní péče je poskytován na základě doporučení ošetřujícího lékaře při propuštění z nemocnice, praktického či jiného odborného lékaře. Spolupracujeme s praktickými lékaři, ambulancemi specialistů (lékaři paliativní medicíny, léčby bolesti, onkology, neurology, geriatry apod.) dle aktuálních potřeb a stavu pacienta. Péče je poskytována 24 hodin denně,  7 dní v týdnu, dle ordinace lékaře. Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jsme vybaveni veškerým zdravotnickým vybavením, přístroji a pomůckami nutnými k zajištění zdravotní péče.

Domácí paliativní péči poskytujeme jako komplexní doprovázení pacienta v oblasti zdravotních, sociálních, psychologických a spirituálních potřeb. Jsme schopni v případě potřeby zajistit zapůjčení veškerých potřebných kompenzačních pomůcek, zajistit pomoc Charitní pečovatelské služby, psychologa, duchovní podporu pastoračním pracovníkem Charity Holešov nebo přímo duchovním.