Domácí zdravotní péče

chos 004 (3)Adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov
Kontaktní osoba: Bc. Zdenka Orálková - vrchní sestra, zástupkyně ředitele  
 
Mobil: 604 582 621
Email: dzp@holesov.charita.cz
 

 

Domácí zdravotní péče je formou domácí péče „home care“, tj. péče přímo sociálním prostředí klientů.

Cíl služby:

Cílem domácí zdravotní péče je poskytnout klientům ošetřovatelskou péči, která podporuje soběstačnost nemocného, zmírňuje jeho bolesti a zajišťuje důstojné umírání.

Poskytované služby:

- sledování fyziologických funkcí
- příprava a podávání léků
- aplikace injekcí a infúzí
- odběry biologického materiálu
- ošetření chronických ran
- péče o stomie
- cévkování a péče o permanentní katetry
- dechová a kondiční cvičení
- nácvik úkonů soběstačnosti
- edukace klientů a rodinných příslušníků
- další činnosti dle ordinace lékaře   

Jak zajistit službu: 

Domácí zdravotní péče je prováděna na základě písemného doporučení ošetřujícího lékaře a je zcela hrazena zdravotní pojišťovnou, u které jste pojištěni. 

Cílová skupina:

Domácí zdravotní péče je určena především seniorům a také osobám chronicky nemocným, osobám po úrazech a nemocným propuštěným z nemocnice.

Kdy poskytujeme služby: 

Základní pracovní doba je od pondělí do pátku od 6:30 do 15:00 hod. Služby v případě potřeby a indikace lékaře poskytujeme služby i mimo uvedenou pracovní dobu - odpoledne, večer, víkendy a svátky.

Kdo pečuje o klienty: 

Službu zajišťují kvalifikované zdravotní sestry, které mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Sestry jsou kontinuálně vzdělávány v oborech, které zajišťují odborné vzdělávání týkající se paliativní a hospicové péče, pečování o chronické rány, bazální stimulace a domácí ošetřovatelské rehabilitace. 

Služba je zajišťována přímo v domácnostech klientů na území města Holešova a v okolních obcích.