Nízkoprahový klub Coolna

DSC_0033
 
 
Adresa: Školní 1582, 769 01 Holešov
Vedoucí služby: Mgr. Klára Zalabáková 
 
Mobil: 735 793 105
E
mail: coolna@holesov.charita.cz

 


Poslání:

Nízkoprahový klub Coolna nabízí ambulantní formu práce dětem a mládeži ve věku 6 (podmínkou je zahájení školní docházky) až 18 let z Holešova a z obcí Mikroregionu Holešovsko.

Smyslem klubu je zajistit bezpečné zázemí pro smysluplné a aktivní trávení volného času a přirozený rozvoj vazeb a přátelství mezi uživateli i pracovníky.

Služba nabízí pomoc, podporu a naslouchání v obtížných životních situacích a společně s uživatelem hledá cestu k řešení jeho problému. NK Coolna především usiluje o pozitivní změny v životě uživatele.

Cílová skupina:

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let:

·         Mladší děti (6 – 10 let) podmínkou je zahájení školní docházky,
·         Starší děti (11 – 15 let)
·         Dorost (16 – 18 let)

Obtížnou životní situaci vymezujeme v těchto oblastech:

- škola (záškoláctví, špatný prospěch, konflikty s učiteli, konflikty se spolužáky, šikana, přechod na jinou školu, reparáty, volba budoucího povolání,…),
- rodina (hádky, rozvod rodičů, noví partneři rodičů, nevlastní sourozenci, špatná finanční situace, stěhování,…),
- vztahy (osamělost, vyloučení z vrstevnické skupiny, láska, sexuální orientace…),
- návykové látky (kouření, drogy, alkohol, energetické nápoje, závislost na internetu, gambling…),
- společnost (vyčlenění z majoritní společnosti, předsudky, dodržování společenských norem, intervence kurátora…),
- vztah k sobě samému (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, hledání sebe sama…).

Služba je poskytována v této otevírací době:

      • Od pondělí do pátku od 12 do 17 hodin.
      • Každou středu od 15 do 17 hodin je služba vyhrazena na pomoc s přípravou do školy (psaní domácích úkolů, referátů ap.).

Provoz služby o hlavních (letních) prázdninách:

      • Pondělí až pátek od 10 do 15 hodin

Okamžitá kapacita služby:

  • Ambulantní forma: 10 uživatelů v daný okamžik,

Spolupráce je DOBROVOLNÁ, BEZPLATNÁ a ANONYMNÍ.