Půjčovna kompenzačních pomůcek

Tovární 1407, Holešov

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

  Ceník pomůcek ke stažení Ceník Půjčovny KP (platný od 1. 4. 2019.pdf
 
vdvminiDíky schválenému projektu z Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle  byly v listopadu 2016  zakoupeny tři elektrické polohovatelné postele. V celkové finanční hodnotě 40 000,-.
 
V roce 2017 se prostřednictvím projektu z Nadace Olgy Havlové "Pořízení kompenzačních pomůcek" zakoupily dvě el.polohovafí postele, chodítko s oporou předloktí a pět antidekubitních matrací s kompresorem.
 

Díky poskytnutí finančního příspěvku z nadačního fondu VDV - Nadace Olgy Havlové se zakoupily v roce 2018 nové kompenzační pomůcky z poskytnuté částky 35 500 Kč. Byla zakoupena elektrická polohovací postel s matrací, dva nové a dva repasované invalidní vozíky. Jsme rádi, že nám byl tento projekt schválen, protože jsme tak mohli obnovit sortiment invalidních vozíků a nahradit ty, které již dosloužily.

Děkujeme.  


 
Nebyly nalezeny žádné krátké zprávy.
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2019 sociální služby Charity Holešov. Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to: Charitní pečovatelskou službu částkou 3 919 560 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 222 550 Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

1 098 360 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2019 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2019 a dále pak dotací 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělávání tzv. Akce milion.

 

TKS 2019

,,,

Náš výtěžek
660 054 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!