3. května 2021 Aktuality

VDV podpořil Charitu Holešov

Letos v únoru, si požádala Charita Holešov o poskytnutí finančních prostředků z nadačního fondu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Konkrétně se jednalo o program Senior. V březnu tohoto roku nám byla schválena finanční částka ve výši 79 940 Kč na pořízení nových kompenzačních pomůcek. Do naší Půjčovny kompenzačních pomůcek byly pořízeny 3 kyslíkové koncentrátory, 1 elektrická polohovací postel s matrací a 3 zdravotní matrace. Charita Holešov tímto mohla rozšířit počet kompenzačních pomůcek pro potřebné klienty, kteří se na nás stále více obracejí. Děkujeme tímto VDV Nadaci Olgy Havlové za finanční podporu Charita Holešov        

VDV-logo-2017