29. ledna 2021 Aktuality

Tříkrálová sbírka 2021 - výsledky

V neděli 24. 1. 2021 byla ukončena Tříkrálová sbírka. Při této příležitosti chceme poděkovat všem, kteří se jakkoliv v této nelehké době podíleli na tom, aby tato veřejná sbírka mohla proběhnout. Předně chceme poděkovat vedení města Holešov v čele s p. starostou Mgr. Rudolfem Seifertem a všem starostkám a starostům okolních obcí, ve kterých jsme společně Tříkrálovou sbírku pořádali. Rovněž děkujeme všem cca 30 provozovnám a institucím v Holešově, které souhlasily s tím, aby u nich byla umístěna zapečetěná kasička. Moc si vážíme vstřícnosti, pomoci, ochoty a nasazení každého z Vás. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky je kvůli pandemii COVID-19 menší. Charita Holešov se však bude snažit i nadále v nezměněném rozsahu pečovat o potřebné klienty v Holešově a obcích Mikroregionu Holešovsko. Děkujeme.

Výsledky TS 2021