CHarita Holešov

Tovární 1407, Holešov

CHARITA HOLEŠOV - ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Charita Holešov je organizace římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízená olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Je součástí Arcidiecézní charity v Olomouci, Charity Česká republika a Caritas Internationalis – tj. mezinárodního společenství charit. Charita Holešov byla zřízena na základě stanov Arcidiecézní Charity Olomouc a žádosti farníků o zřízení farní charity v Holešově zřizovacím dekretem dne 20. 4. 1992.

Adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov

Telefon.: 573 398 468 (ředitelství)

Email: info@holesov.charita.cz

Web: www.holesov.charita.cz

Ředitel: Mgr. Milan Jelínek

IČO:                                      47930063
DIČ:                                      CZ47930063
Číslo účtu:                           153271952/0300

ID datové schránky:            dc2f8p9

 

  • Na činnost Charity Holešov dohlíží Charitní rada ve složení:

Věra Matelová, (předsedkyně)

Ing. Stanislava Urubová

Mgr. Jana Chodníčková

Mgr. Rudolf Seifert

Ing. Pavel Karhan

  • Duchovním rádcem a zástupcem duchovní správy je P. Jerzy Walczak
  • Hospodaření kontroluje Revizní komise:

Bc.Jaromíra Kučerková (předsedkyně)

Oldřich Rektořík

Dana Málková

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2019 sociální služby Charity Holešov. Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to: Charitní pečovatelskou službu částkou 3 919 560 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 222 550 Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

1 098 360 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2019 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2019 a dále pak dotací 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělávání tzv. Akce milion.

 

TKS 2019

,,,

Náš výtěžek
660 054 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!