Pastorační a dobrovolnická služba

DSC_0021
 
 
Adresa:Tovární 1407, 769 01 Holešov
Kontaktní osoba: Leona Machálková
Telefon: 573 398 468  
Mobil: 733 741 907
Email: pastorace@holesov.charita.cz
 
 

 
Pastorační asistentka nabízí a zprostředkovává duchovní službu pro uživatele služeb Charity: návštěvy a rozhovory, zprostředkovává kontakty na kněze, zprostředkovává přijetí svátostí. Zajišťuje pastorační službu v Charitě. Spolupracuje s farnostmi, kněžími a katechety.
Setkává se s kněžími v děkanátu.
 
Úryvek z encykliky Benedikta XVI. „Deus caritas est“, čl. 31c:
 
„Láska je nezištná a neuplatňuje se proto, aby sloužila k dosažení nějakých jiných cílů. To však neznamená, že charitativní působení by mělo, abychom tak řekli, ponechávat stranou Boha a Ježíše Krista. Ve hře je stále celý člověk. Tím nejhlubším kořenem utrpení bývá často právě nepřítomnost Boha. Ten, kdo uplatňuje lásku (caritas) ve jménu církve, se nebude nikdy snažit o to, aby druhým vnucoval víru církve. Takový člověk totiž ví, že láska ve své čistotě a nezištnosti je tím nejlepším svědectvím vydávaným Bohu, v něhož věříme a jenž nás pohnul k tomu, abychom milovali. Křesťan ví, kdy je vhodná doba o Bohu mluvit a kdy je zase správné o Něm mlčet a nechat promlouvat pouze lásku. Křesťan ví, že Bůh je láska (srov. 1 Jan 4, 8) a že se zpřítomňuje právě v okamžicích,
v nichž se nekoná nic jiného než láska. … Úkolem charitativních organizací církve je, aby právě toto vědomí ve svých vlastních členech posilovaly, a to takovým způsobem, aby se svým jednáním i svým slovem, mlčením
i příkladem stávali věrohodnými Kristovými svědky.“
 
 
Koordinátorka dobrovolníků vyhledává, získává a koordinuje dobrovolníky a rozvíjí práci s dobrovolníky. Zajišťuje akce s dobrovolníky (Humanitární sbírka šatstva, Den Charity atp.). Organizuje Tříkrálovou sbírku, akce Charity, koncerty. Zajišťuje PR s médii a veřejností. Propaguje činnost Charity na webu a na charitní vitríně.