Mimořádné události

chos 002 (3)Adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov
Kontaktní osoba: Gabriela Botosová, DiS.
koordinátorka pro mimořádné události
Mobil: 737 484 565
Email: mimo@holesov.charita.cz
 

Charita Holešov je připravena poskytnout pomoc lidem zasaženým nenadálou mimořádnou událostí a to zejména v případech:
 • Živelné pohromy – záplavy, povodně, tornáda
 • Katastrofy a havárie – dopravní nehody, požáry

   

Co je to mimořádná událost?

Mimořádnou událostí (MU) se podle §2 písmeno b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy. Mimořádnou událostí jsou také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek, životní prostředí a vyžadují k nápravě provedení záchranných a likvidačních prací.

Kdo se na nás může obrátit?

 • Jednotlivci
 • Rodiny
 • Obce
 • Ostatní organizace

Co můžeme poskytnout?

 • Základní poradenství a sociální šetření – podávání informací, zjišťování potřeb, pomoc při orientaci v nastalé situaci
 • Materiální pomoc – vysoušecí technika, zajištění oděvů
 • Duchovní pomoc
 • Finanční pomoc
 • První základní psychologickou pomoc
 • Návaznou odbornou pomoc

S kým spolupracujeme?

 • IZS – Integrovaný záchranný systém (Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR)
 • Havarijní, pohotovostní služby
 • Státní správou a samosprávou
 • Farnostmi
 • Arcidiecézní charitou Olomouc a ostatními Charitami Olomoucké arcidiecéze
 • Dalšími neziskovými organizacemi

Jakým způsobem nás můžete kontaktovat?

 • osobně na adrese sídla Charity Holešov: Tovární 1407, 769 01 Holešov
 • PO a ST od 7:00 do 16:00 hod., ÚT a ČT od 7:00 do 14:00 hod. a PÁ od 7:00 do 13:00 hod.
 • telefonicky (ve výše uvedených dnech a časech) či emailovou poštou