CHarita Holešov

Tovární 1407, Holešov

 

Kontaktní osoba: Gabriela Botosová, DiS., koordinátorka pro mimořádné události  
e-mail: mimo@holesov.charita.cz
telefon: 573 398 468
mobil: 737 484 565

 

Charita Holešov je připravena poskytnout pomoc lidem zasaženým nenadálou mimořádnou událostí a to zejména v případech:

 • Živelné pohromy – záplavy, povodně
 • Katastrofy a havárie – dopravní nehody, požáry

   

Co je to mimořádná událost?

Mimořádnou událostí (MU) se podle §2 písmeno b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy. Mimořádnou událostí jsou také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek, životní prostředí a vyžadují k nápravě provedení záchranných a likvidačních prací.

Kdo se na nás může obrátit?

 • Jednotlivci
 • Rodiny
 • Obce
 • Ostatní organizace

Co můžeme poskytnout?

 • Základní poradenství a sociální šetření – podávání informací, zjišťování potřeb, pomoc při orientaci v nastalé situaci
 • Materiální pomoc – vysoušecí technika, zajištění oděvů
 • Duchovní pomoc
 • Finanční pomoc
 • První základní psychologickou pomoc
 • Návaznou odbornou pomoc

S kým spolupracujeme?

 • IZS – Integrovaný záchranný systém (Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR)
 • Havarijní, pohotovostní služby
 • Státní správou a samosprávou
 • Farnostmi
 • Arcidiecézní charitou Olomouc a ostatními Charitami Olomoucké arcidiecéze
 • Dalšími neziskovými organizacemi

Jakým způsobem nás můžete kontaktovat?

 • osobně na adrese Tovární 1407, 769 01 Holešov: PO a ST od 7:00 do 16:00 hod., ÚT a ČT od 7:00 do 14:00 hod. a PÁ od 7:00 do 13:00 hod.
 • telefonicky (ve výše uvedených dnech a časech) či emailovou poštou
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2019 sociální služby Charity Holešov. Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to: Charitní pečovatelskou službu částkou 3 919 560 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 222 550 Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

1 098 360 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2019 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2019 a dále pak dotací 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělávání tzv. Akce milion.

 

TKS 2019

,,,

Náš výtěžek
660 054 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!