CHOS

Charitní ošetřovatelská služba, Tovární 1407, Holešov

CHOS VDV

 DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

 
Kontaktní osoba: Bc. Zdenka Orálková, vrchní sestra, zástupkyně ředitele  
e-mail: dzp@holesov.charita.cz
mobil: 604 582 621
 

 

 

 

 

 

 

Domácí zdravotní péče je formou domácí péče „home care“, tj. péče přímo
v domácnostech klientů.

Cíl služby: Cílem domácí zdravotní péče je poskytnout klientům ošetřovatelskou péči, která podporuje soběstačnost nemocného, zmírňuje jeho těžkosti a zajišťuje důstojné umírání.

Poskytované služby:

 • sledování fyziologických funkcí
 • příprava a podávání léků
 • aplikace injekcí a infúzí
 • odběry biologického materiálu
 • ošetření chronických ran
 • péče o stomie
 • cévkování a péče o permanentní katetry
 • dechová a kondiční cvičení
 • nácvik úkonů soběstačnosti
 • edukace klientů a rodinných příslušníků
 • další činnosti dle ordinace lékaře   

Jak zajistit službu:  domácí zdravotní péče je prováděna na základě písemného doporučení ošetřujícího lékaře a je zcela hrazena zdravotní pojišťovnou, u které jste pojištěni. 

Cílová skupina: domácí zdravotní péče je určena především seniorům a také osobám chronicky nemocným, osobám po úrazech a nemocným propuštěným z nemocnice.

Kdy poskytujeme služby:  Základní pracovní doba je od pondělí do pátku od 6:30 do 15:00 hod. Služba má nepřetržitou dostupnost, což znamená, že v  případě potřeby a indikace lékaře poskytujeme služby i mimo uvedenou pracovní dobu, nejčastěji odpoledne, večer případně o víkendech a svátcích.

Kdo pečuje o klienty:  Službu zajišťují kvalifikované zdravotní sestry, které mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolaní bez odborného dohledu. Sestry při práci využívají moderní postupy a pomůcky, pracují s odbornou literaturou a kontinuálně se vzdělávají na různých seminářích a odborných konferencích.

Služba je zajišťována přímo v domácnostech klientů na území města Holešova a v okolních obcích

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2019 sociální služby Charity Holešov. Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to: Charitní pečovatelskou službu částkou 3 919 560 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 222 550 Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

1 098 360 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2019 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2019 a dále pak dotací 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělávání tzv. Akce milion.

 

TKS 2019

,,,

Náš výtěžek
660 054 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!