Nízkoprahový klub COOLNA

Školní 1582, Holešov

Nízkoprahový klub COOLNA

Školní 1582, Holešov

Nízkoprahový klub COOLNA

Školní 1582, Holešov

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB COOLNA

 

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Zalabáková, vedoucí a sociální pracovnice

 
e-mail: coolna@holesov.charita.cz
mobil: 735 793 105 
 

 

klárka

Poslání: Nízkoprahový klub Coolna nabízí ambulantní i terénní formu práce dětem a mládeži ve věku 6 (podmínkou je zahájení školní docházky) až 18 let z Holešova a z obcí Mikroregionu Holešovsko.

Smyslem klubu je zajistit bezpečné zázemí pro smysluplné a aktivní trávení volného času a přirozený rozvoj vazeb a přátelství mezi uživateli i pracovníky.

Služba nabízí pomoc, podporu a naslouchání v obtížných životních situacích a společně s uživatelem hledá cestu k řešení jeho problému. NK Coolna především usiluje o pozitivní změny v životě uživatele.

Cílová skupina: Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let:

 • ·         Mladší děti (6 – 10 let) podmínkou je zahájení školní docházky,
 • ·         Starší děti (11 – 15 let)
 • ·         Dorost (16 – 18 let)

 

Obtížnou životní situaci vymezujeme v těchto oblastech:

   • škola (záškoláctví, špatný prospěch, konflikty s učiteli, konflikty se spolužáky, šikana, přechod na jinou školu, reparáty, volba budoucího povolání,…),
   • rodina (hádky, rozvod rodičů, noví partneři rodičů, nevlastní sourozenci, špatná finanční situace, stěhování,…),
   • vztahy (osamělost, vyloučení z vrstevnické skupiny, láska, sexuální orientace…),
   • návykové látky (kouření, drogy, alkohol, energetické nápoje, závislost na internetu, gambling…),
   • společnost (vyčlenění z majoritní společnosti, předsudky, dodržování společenských norem, intervence kurátora…),
 • vztah k sobě samému (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, hledání sebe sama…).

 

Služba je poskytována v této otevírací době:

   • PO, ÚT, ČT, PÁ: 12:00 až 17:00
   • ST: 15:00 až 17:00 (od 12:00 do 15:00 probíhá sociální práce v terénu). 

Prázdninový provoz:

   • PO, ÚT, ČT, PÁ: 10:00 až 15:00
   • ST: 10:00 až 12:00 (od 12:00 do 15:00 probíhá sociální práce v terénu). 

Okamžitá kapacita služby:

 • klub Coolna: 10 uživatelů v daný okamžik,
 • terén: při individuální práci 2 uživatelé/okamžik, při skupinových činnostech 20 uživatelů/okamžik.

Spolupráce je DOBROVOLNÁ, BEZPLATNÁ a ANONYMNÍ.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2019 sociální služby Charity Holešov. Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to: Charitní pečovatelskou službu částkou 3 919 560 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 222 550 Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

1 098 360 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2019 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2019 a dále pak dotací 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělávání tzv. Akce milion.

 

TKS 2019

,,,

Náš výtěžek
660 054 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!