Výbor dobré vůle pomáhá

VDV - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle pomáhá

Na začátku letošního roku, v únoru, žádala Charita Holešov o poskytnutí finančních prostředků z nadačního fondu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Z programu Senior nám byla poskytnuta finanční částka ve výši 50 000 Kč na pořízení kompenzačních pomůcek a vzdělávání zdravotních sester z Domácí zdravotní péče.

Získáním těchto finančních prostředků bude možno zakoupit do půjčovny kompenzačních pomůcek elektrickou polohovací postel a invalidní vozík. Zbytek prostředků bude použit pro vzdělávací kurz zdravotních sester.

Díky nadaci jsme již v minulých letech mohli obnovovat stávající kompenzační pomůcky a zároveň rozšířit jejich nabídku.

vdvmini

Děkujeme tímto VDV Nadaci Olgy Havlové za finanční dotaci.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2019 sociální služby Charity Holešov. Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to: Charitní pečovatelskou službu částkou 3 919 560 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 222 550 Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

1 098 360 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2019 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2019.

 

TKS 2019

,,,

Náš výtěžek
660 054 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!