„Vy rozhodujete, my pomáháme!“

Výhra v programu Nadace Tesco 2018

logo-cz

Vy rozhodujete, my pomáháme!“

Pod tímto heslem se skrývá název programu Nadačního fondu Tesco, kterého se Charita Holešov zúčastnila se záměrem získat finance na zakoupení dvou polohovacích postelí s matracemi.
Pro návštěvníky Tesca Holešov byly nachystány hlasovací žetonky, které dostali při zaplacení nákupu a mohli rozhodnout, do kterého hlasovacího sloupce je vhodí a tím podpoří daný projekt. Celkem byly vybrány tři organizace a jednou z nich byla i Charita Holešov.
Dobrá věc se podařila, vyhráli jsme 1. místo, což se rovnalo částce 30 000 korun českých. Mohly tak být nakoupeny dvě postele s jednou matrací pro klienty Charity.(Viz foto: ta druhá matrace byla zakoupena z vlastních finančních zdrojů). Děkujeme především Vám, kdo jste nás podpořili svými hlasy, prodejně Tesco Holešov za spolupráci a Nadačnímu fondu Tesco za vyhlášení a zařazení našeho záměru do soutěže.

 

postele tesco

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2019 sociální služby Charity Holešov. Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to: Charitní pečovatelskou službu částkou 3 919 560 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 222 550 Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

1 098 360 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2019 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2019 a dále pak dotací 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělávání tzv. Akce milion.

 

TKS 2019

,,,

Náš výtěžek
660 054 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!