Tříkrálová sbírka slaví 20.výročí

První ročník sbírky se konal v roce 2000.

Tříkrálová sbírka se letos pod Charitou Holešov konala již po dvacáté, první byla v jubilejním roce 2000.

Pro realizaci této akce je zapotřebí spoustu dobrovolníků, jak z řad dospělých, kteří jsou vedoucími skupinek, tak z řad koledníčků – dětí, kteří na sebe vezmou roli králů. S pomocí neziskových organizací, pracující s mládeží i dětmi a pomocí škol se nám daří oslovovat širší veřejnost lidí, kteří se na jeden den stanou dobrovolníky pro tuto akci. Letos jsme měli celkem v terénu 51 skupinek v obcích (spadající pod působnost Charity Holešov tj. 17 obcí) a 45 skupinek na samotný Holešov. To je dohromady cca 380 lidí v terénu.

Velice si vážíme přízně dárců, dobrovolníků ,kladného přístupu a mnohdy akčního nasazení představitelů jednotlivých obcí či osadních výborů. Každým rokem se nám rozšiřuje díky nim základna dobrovolníků pro tuto akci, rok od roku je díky tomu odkoledováno dříve a s větším úspěchem. Jsme moc rádi za sponzorské dary od fy Tesco, Svoboda a Březík a fy Jospo, díky jejim sponzorským darům ve formě občerstvení jsem mohli pohostit všechny holešovské koledníky jak ráno, tak odpoledne po odkoledování. 

Společným přispěním všech se vykoledovalo 660 054 Kč, což je o cca 50 000 Kč více, než bylo vykoledováno loni.  Z daru, který jste vhodili do kasičky, se 65 % vrátí Charitě Holešov , 15 % využije na své projekty arcidiecézní Charita Olomouc, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky. Z výtěžku bychom rádi pořídili nové auto do střediska Charitní pečovatelské služby, aby se pracovníci bezpečně a rychle dostali ke klientům, a dále pak chceme peníze použít pro přímou pomoc lidem v nouzi.  

 

DSC_0671

 

Ještě jednou moc děkujeme.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2019 sociální služby Charity Holešov. Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to: Charitní pečovatelskou službu částkou 3 919 560 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 222 550 Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

1 098 360 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2019 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2019 a dále pak dotací 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělávání tzv. Akce milion.

 

TKS 2019

,,,

Náš výtěžek
660 054 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!