Modernizace vozového parku Charity Holešov.

Modernizace vozového parku Charity Holešov.

Projekt Zkvalitnění dostupnosti Charitní pečovatelské služby Charity Holešov (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002092) je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíl projektu:

Modernizace vozového parku Charity Holešov. V rámci projektu dojde ke zkvalitnění pečovatelské péče v terénu.

Název projektu: Zkvalitnění dostupnosti Charitní pečovatelské služby Charity Holešov.

Projekt:

Relizací projektu byla nakoupena 4 vozidla značky Škoda CITIGO na LPG, která budou sloužit v terénní pečovatelské službe. Tyto vozidla slouží pečovatelkám CHPS Charity Holešov při dopravě za klienty, kteří potřebují péči a pomoc.

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2018 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 656 000 Kč z programu Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018, dále pak tutéž sociální službu částkou 3 805 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 273 740 Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

985 763 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2018 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2018. Dále pak dotaci 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělání tzv. Akce milion.

 

TKS 2018

,,,

Náš výtěžek
607 577 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2018. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!