Den otevřených dveří v Coolně

Srdečně všechny zveme na prohlídku Nízkoprahového klubu Coolna v Holešově.

 

Přijít mohou děti a mládež (6-19 let), pro které to všechno děláme, doprovodit je mohou i rodiče, kteří tak budou mít možnost vidět, kde a s kým jejich děti tráví svůj volný čas. Vítáni jsou ale všichni, kdo se chtějí do klubu zajít podívat.

 

Pátek 10.11. od 8:30-17:00 hod – můžete se přijít podívat, jak to u nás každý den chodí, něco si zahrát nebo vyrobit.

Sobota 11.11. od 9:00 – 13:00 hod – těšit se můžete na spoustu her a aktivit, při kterých zažijete srandu, něco hezkého si vyrobíte a ochutnáte něco dobrého na zub. Vaše výrobky si můžete odnést domů

 

coolna letak

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2018 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 656 000 Kč z programu Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018, dále pak tutéž sociální službu částkou 3 805 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 273 740 Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

985 763 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2018 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2018. Dále pak dotaci 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělání tzv. Akce milion.

 

TKS 2018

,,,

Náš výtěžek
607 577 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2018. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!