CHOS - Domácí hospicová péče

Paliativa

 

Charita Holešov si Vás dovoluje informovat o rozšíření našich služeb

o DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI

Co mobilní hospic klientům nabízí:

  • spolupráci při péči o pacienta v terminálním stavu v domácím prostředí.
  • pravidelné návštěvy zdravotní sestry,
  • případně navštěvy lékaře u pacienta,
  • návštěvní pohotovostní služby 24 hodin denně
  • konzultaci odborníka na paliativní medicínu a léčbu bolesti.

Cílem: je zmírnit utrpení pacienta v poslední fázi jeho života, posláním domácího hospice je umožnit strávit poslední období života v kruhu svých blízkých.

Principy paliativní péče

  • důstojné umírání se zvládnutím bolesti a jiných symptomů
  • maximální respekt k přáním nemocného
  • přítomnost blízkých osob
  • empatická a lidsky autentická péče zdravotníků
  • dokončení (naplnění) důležitých úkolů a urovnání vztahů

Specializovaná paliativní péče: je aktivní odborná interdisciplinární péče poskytovaná týmem odborníků (lékař, sestry, ošetřovatelé, sociální pracovník, fyzioterapeut, případně psycholog, pastorační pracovník, koordinátor dobrovolníků a další).

V domácím prostředí tuto specializovanou péči zajišťují zařízení typu „mobilní (domácí) hospic“. Tento tým působí v součinnosti s registrujícími praktickými lékaři formou pravidelných návštěv nebo jednorázovým expertním konziliem a pomocí při sestavení léčebného plánu. Lékaři v týmu mohou mít různou základní specializaci, od roku 2005 jsou k dispozici odborníci se specializační atestací v oboru „paliativní medicína a léčba bolesti“.

SLUŽBA JE PLNĚ HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2018 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 656 000 Kč z programu Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018, dále pak tutéž sociální službu částkou 3 805 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 273 740 Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

985 763 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2018 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2018. Dále pak dotaci 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělání tzv. Akce milion.

 

TKS 2019

,,,

Náš výtěžek
660 054 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!