Advetní tvoření s Charitou sklidilo úspěch

23. 11. 2018 se na konala výroba adventní  věnců.

 

Adventní tvoření s Charitou v DZU v Holešově na Novosadech.


V páteční odpoledne 23.12. 2018 se díky mnoha lidem dobré vůle podařilo pro obyvatele tzv. "dépéesky" uspořádat adventní tvoření. Zásluhou pana MVDr. Miklíka jsme dostali jehličí, díky paní Menšíkové se akce mohla uskutečnit v prostorách jídelny na DZU (DPS) Novosady a v neposlední řadě také díky nadšení a ochoty pracovnic z Charitní pečovatelské služby v Holešově. Díky společnosti Tesco (a jejich dvou pracovnic, kt...eré za námi přijely) jsme dostali také drobné občerstvení v podobě koláčků a ovoce. Od 13 hodin kdo chtěl,mohl přijít za námi ze svého tichého bytečku do prostor, kde vládl smích, bylo pořádně rušno a povídalo se o všem možném. Nechyběly ani děti, které vykouzlily přítomným úsměv na tváři a také pěkně pomáhaly tvořit adventní věnce. A že byla dobrá muzika, tak se i trochu zatrsalo...

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2019 sociální služby Charity Holešov. Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to: Charitní pečovatelskou službu částkou 3 919 560 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 222 550 Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

1 098 360 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2019 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2019 a dále pak dotací 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělávání tzv. Akce milion.

 

TKS 2019

,,,

Náš výtěžek
660 054 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!