CHarita Holešov

Tovární 1407, Holešov

Podpořit sociální a zdravotní služby či aktivity Charity Holešov,nebo přímo pomoci lidem v nouzi můžete několika způsoby:

Finančním darem:

Vaše finanční dary můžete zaslat na účet Charity Holešov na číslo 153271952 / 0300 nebo přímo na sídle Charity v Holešově, ulice Tovární 1407.

Podporou sbírek:

 V průběhu celého roku pořádá Charita Holešov několik sbírek, které můžete podpořit svou účastí a také materiální pomocí. Jedná se především o Humanitární sbírku šatstva (včetně lůžkovin, hraček, drobných věcí do domácnosti, obuvi); Potravinovou sbírku (zakoupení trvanlivých potravin), Sbírka vlny a pletení ponožek pro nedonošené děti (ve spolupráci s nemocnicí Zlín); Sbírky PET vršků (pro vozíčkáře); Postní almužna a Tříkrálová sbírka. 

Dobrovolnickou službou:

Charita Holešov přijímá dobrovolníky, kteří se chtějí do pomoci zapojit. Nabízí jim pestrou škálu uplatnění při dobrovolnické službě pro několik cílových skupin.

Podpořte nás

TKS 2018

,,,

Náš výtěžek
607 577 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2018. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

 
Podpora Zlínského kraje

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2017 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou

2 937 800 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 077 600 Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 950 010 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.Město Holešov finančně podpořilo v roce 2017 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2017. Dále pak dotaci 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělání tzv. Akce milion.