Nízkoprahový klub COOLNA

Školní 1582, Holešov

Nízkoprahový klub COOLNA

Školní 1582, Holešov

Nízkoprahový klub COOLNA

Školní 1582, Holešov

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB COOLNA

 

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Zalabáková, vedoucí a sociální pracovnice

 
e-mail: coolna@holesov.charita.cz
mobil: 735 793 105 
 

 

klárka

Poslání: Poslání Nízkoprahového klubu Coolna je aktivně pomoci dětem a mládeži, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou jí ovlivněni a ohroženi. Součástí tohoto poslání je zároveň prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů, které ohrožují jak dané uživatele, tak okolní prostředí a společnost. Každý uživatel se potýká s volbou, jak vyplnit svůj volný čas, který častokrát tvoří většinu jeho dne.

My se snažíme, abychom uživatele takto ohrožené zaujali, pomohli jim naučit se svůj čas vyplnit aktivně, zároveň při tom rozvíjet a uplatňovat své schopnosti, dovednosti a vědomosti a tím se začlenit do společnosti a být její nedílnou a nepostradatelnou součástí.

Cílová skupina: Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let:

 • ·         Mladší děti (6 – 10 let)
 • ·         Starší děti (11 – 15 let)
 • ·         Dorost (16 – 19 let)

Všem dětem a mládeži, kteří:

 • Zažívají nepříznivou sociální situaci (konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky,
 • Žijí v sociálně vyloučených komunitách či se jedná o děti a mládež z etnických menšin
 • Vztahují se k nim konkrétní doplňkové charakteristiky (nemožnost se zapojit do klasických volnočasových aktivit, vyhýbání se standardním formám institucionalizované pomoci a péče, potencionální uživatelé dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu, mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, apod.)

Služba je poskytována v této otevírací době:

   • Po, út, čt, pá: 12:00 až 17:00
   • St 12:00 až 15:00 (od 15:00 do 17:00 probíhá sociální práce v terénu). 

Spolupráce je DOBROVOLNÁ,BEZPLATNÁ a ANONYMNÍ.

Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2018 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou

3 805 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 246 840 Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 985 763 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.Město Holešov finančně podpořilo v roce 2018 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2018. Dále pak dotaci 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělání tzv. Akce milion.

 

TKS 2018

,,,

Náš výtěžek
607 577 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2018. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!