Postní almužna 2017

Postní almužna 2017 - Holešov

 

Od Popeleční středy opět mohli věřící prožít postní období společně s "almužnou". To, co si odřeknou, pomůže lidem v nouzi formou ušetřených penežních darů. Jde o zcela dobrovolnou nabídku duchovní formace. Na konci posní doby své papírové "postničky" (skládatelné krabičky) odevzdali svým duchovním správcům. Jejich dary budou použity ve prospěch lidí v tísni prostřednitvím Charit a farností.

V děkanátu Holešov na území působnosti Charity Holešov se v této postní sbírce podařilo vybrat 43 028,-

Všem upřímně děkujeme, finanční prostředky budou použity pro pomoc rodinám s dětmi v tísni, rodinám s postiženými dětmi a potřebným lidem z našeho mikroregionu Holešovsko.  

VÝSLEDKY pa 2017 k tisku-1

 

 

 

 

 

 

 

Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2018 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou

3 805 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 246 840 Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 985 763 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.Město Holešov finančně podpořilo v roce 2018 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2018. Dále pak dotaci 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělání tzv. Akce milion.

 

TKS 2018

,,,

Náš výtěžek
607 577 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2018. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!