Kontejner pro Haiti - sbírka probíhá i v Holešovské Charitě!

Kontejner pro Haiti - sbírka probíhá i v Holešovské Charitě!

Materiální sbírka potřebných věcí pro pomoc na Haiti

 

Sbírka Kontejner pro Haiti potrvá od června až do 30. září 2017. Sběrné místo je na Charitě Holešov, Tovární 1407 každý den od 8:00 - 14:00. Lidé dobré vůle tak do sbírkymohou přispět těmito věcmi:

 • školními pomůckami,
 • učebnicemi a knížkami ve francouzštině/ angličtině,
 • sportovním náčiním, pomůckami pro hry ven
 • úklidovými pomůckami
 • zahradnickým nářadím
 • nářadím na opravu domácnosti (kladiva, šroubováky, kladiva aj.)
 • šlapacími šicími stroji (po tel. domluvě s koordinátorkou sbírky)
 • šicími pomůckami (jehly, nitě, knoflíky, spínací špendlíky, nůžky 

   

  Do sbírky je možné přispět i finančně na účet: 43-9935450227/0100 nebo modlitbou.

  DĚKUJEME!

Podpořte nás

TKS 2018

,,,

Náš výtěžek
607 577 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2018. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

 
Podpora Zlínského kraje

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2017 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou

2 937 800 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 077 600 Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 950 010 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.Město Holešov finančně podpořilo v roce 2017 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2017. Dále pak dotaci 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělání tzv. Akce milion.