25. výročí Charity Holešov

25. výročí Charity Holešov

23. 9. 2017

V sobotu 23. 9. v 9:30 hodin bude sloužena slavnostní mše svatá v holešovském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Večer, v 19:30h téhož dne, se uskuteční na zámku v Holešově ve velkém sále zahajovací koncert v rámci festivalu Musica Holešov, věnovaný 25. výročí Charity Holešov.

Zazní skladby:

A.Vivaldiho  -Koncert d moll Op. 3, č.11,

J.S.Bach - Koncert pro klavír a orchestr d moll, BWV 1052,

Ph. Telemann - Suita a moll pro flétnu a smyčc. orchestr

Účinkují:   Petr Pomkla – flétna, Karel Košárek – klavír, Janáčkův komorní orchestr, um. ved. Jakub Černohorský

Podpořte nás

TKS 2018

,,,

Náš výtěžek
607 577 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2018. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

 
Podpora Zlínského kraje

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2017 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou

2 937 800 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 077 600 Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 950 010 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.Město Holešov finančně podpořilo v roce 2017 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2017. Dále pak dotaci 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělání tzv. Akce milion.