CHPS

Dům s pečovatelskou službou Novosady 1597, Holešov

CHPS

Dům s pečovatelskou službou, Havlíčkova 1134, Holešov

CHARITNÍ PEČOVATESLKÁ SLUŽBA

 

Kontaktní osoba: Eva Relichová, DiS., vedoucí a sociální pracovnice  
e-mail: chps@holesov.charita.cz
telefon: 573 399 860
mobil: 737 170 936
 

Pečovatelská služba zřizovaná Charitou Holešov od 1.1.2005 je službou ambulantní a terénní, která zajištuje péči o uživatele v Holešově, v obcích Mikroregionu Holešovsko a ve dvou Domech zvláštního určení (dříve DPS) v Holešově: 
DZU Novosady 1597 telefon: 573 399 860
DZU Havlíčkova 1134 a 1136 telefon: 573 398 689

 

Poslání Pečovatelské služby:

Posláním Pečovatelské služby Charity Holešov je umožnit obyvatelům Holešova a mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, ve kterém jsou zvyklí žít a mají zde své zázemí. Uživatelům poskytujeme péči a podporu v jejich domácnosti nebo v prostorách Domů zvláštního určení. Uživatelům pomáháme v oblasti zajištění péče o vlastní osobu a zajištění chodu domácnosti.

Hlavní cíl Pečovatelské služby:

Hlavním cílem Pečovatelské služby je pomoct zajistit svým uživatelům takové podmínky, aby byly zachovány jejich zvyky, denní režim, dosavadní vztahy v rámci místní komunity, rytmus života. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je poskytnutí úkonů, na které již uživatelovy vlastní síly nestačí.

Rozsah poskytování sociální služby:

 

   
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                            
 • pomoc při osobní hygieně – celková koupel
 • poskytnutí stravy – dovoz obědů
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, pochůzky (zajištění léků), úklid, mytí oken, praní prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Ceny za tyto služby jsou v souladu s vyhláškou 340/2007 ze dne 12. 12. 2007, kterou se mění vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb.

Cílová skupina Pečovatelské služby:

Cílovou skupinou Pečovatelské služby Charity Holešov jsou občané Holešova a mikroregionu Holešovsko. Služby poskytujeme lidem starším 18-ti let (dospělí, starší a mladší senioři), jejichž zdravotní stav nebo sociální situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Ovšem služby nemůžeme poskytnout: lidem, kteří by vyžadovali od Pečovatelské služby trvalý dohled – celodenní péče.

Kritériem odmítnutí zájemce o službu je:

 

 • žadatel žádá o službu, kterou neposkytujeme, a to i ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů soc. služeb,
 • je naplněná kapacita poskytované služby,
 • žadatel nesplňuje podmínky cílové skupiny
 • žadateli, který žádá o poskytnutí soc. služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.


Zásady pro poskytování služby:

Při poskytování služby se řídíme Kodexem Charity Česká republika a v něm popsanými hodnotami a zásadami. Ve vztahu k uživatelům jsou to zejména:
   
 • respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti – každý člověk je jedinečný a má svoji neopakovatelnou lidskou hodnotu a důstojnost, své náboženské vyznání, politické názory apod. Snažíme se toto plně respektovat.
 • podpora samostatnosti – pracovní postupy jednotlivých úkonů jsou individualizovány – neděláme vše místo uživatele, ale jen to, na co mu vlastní síly nestačí. Snažíme se hledat uživatelovy přednosti a ne jeho nedostatky.
 • celková nestrannost – nestraníme uživateli, ani členům jeho rodiny                                                    

Další principy poskytování Pečovatelské služby

 • respektování soukromí klienta, individuality – důležitou součástí této zásady je dohoda mezi poskytovatelem služby a uživatelem o rozsahu poskytované péče
 • pružné reagování pracovníků na požadavky uživatelů při poskytování služby

   

 

Pečovatelská služba je poskytována terénní formou denně v domácím prostředí uživatele v čase od 6:30 do 20:00 a ambulantní formou v pracovních dnech od 6:30 do 15 hod. ve Středisku osobní hygieny (v objektech DZU), a to na základě smlouvy uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem. Péče se provádí za úhradu dle platného ceníku, s jehož obsahem je uživatel seznámen před podpisem smlouvy.

Okamžitá kapacita

 - ambulantní forma: 2 uživatelé v jeden okamžik

 - terénní forma: 5 uživatelů v jeden okamžik/2 uživatelé v době mimo Pon – Pá 6:30 – 15:00

 
V rámci poskytování služby může dojít k prolínání uživatelů – uživateli může být poskytnuta ambulantní i terénní forma.

V průběhu roku 2017 využilo pečovatelskou službu celkem 194 uživatelů (58 mužů, 136 žen). Nejvíce frekventovanou službou byl rozvoz a donáška obědů, dále pak nákupy a pochůzky, koupel v domácnosti, příprava a podání jídla a běžný úklid a údržba domácnosti.

Od 2. 1. 2018 došlo ke změně dodavatele obědů, které CHPS dováží uživatelům. Stávajícího dodavatele firmu JosPo nahradila kuchyně Centra pro seniory.
Ceník poskytovaných služeb (platný od 1.1.2018 dle zákona č.108/2006) ke stažení ceník CHPS.pdf


 


 
Podpořte nás

TKS 2018

,,,

Náš výtěžek
607 577 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2018. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

 
Podpora Zlínského kraje

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2017 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou

2 937 800 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 077 600 Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 950 010 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.Město Holešov finančně podpořilo v roce 2017 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2017. Dále pak dotaci 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělání tzv. Akce milion.