CHPS

Dům s pečovatelskou službou Novosady 1597, Holešov

CHPS

Dům s pečovatelskou službou, Havlíčkova 1134, Holešov

CHARITNÍ PEČOVATESLKÁ SLUŽBA

 

Kontaktní osoba: Eva Relichová, DiS., vedoucí a sociální pracovnice  
e-mail: chps@holesov.charita.cz
telefon: 573 399 860
mobil: 737 170 936
 

Pečovatelská služba zřizovaná Charitou Holešov od 1.1.2005 je službou ambulantní a terénní, která zajištuje péči o uživatele v Holešově, v obcích Mikroregionu Holešovsko a ve dvou Domech zvláštního určení (dříve DPS) v Holešově: 
DZU Novosady 1597 telefon: 573 399 860
DZU Havlíčkova 1134 a 1136 telefon: 573 398 689

 

Poslání Pečovatelské služby:

Posláním Pečovatelské služby Charity Holešov je umožnit obyvatelům Holešova a mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, ve kterém jsou zvyklí žít a mají zde své zázemí. Uživatelům poskytujeme péči a podporu v jejich domácnosti nebo v prostorách Domů s pečovatelskou službou. Uživatelům pomáháme v oblasti zajištění péče o vlastní osobu a zajištění chodu domácnosti.

Hlavní cíl Pečovatelské služby:

Hlavním cílem Pečovatelské služby je pomoct zajistit svým uživatelům takové podmínky, aby byly zachovány jejich zvyky, denní režim, dosavadní vztahy v rámci místní komunity, rytmus života. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je poskytnutí úkonů, na které již uživatelovy vlastní síly nestačí.

Rozsah poskytování sociální služby:

 

   
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                            
 • pomoc při osobní hygieně – celková koupel
 • poskytnutí stravy – dovoz obědů
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, pochůzky (zajištění léků), úklid, mytí oken, praní prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Ceny za tyto služby jsou v souladu s vyhláškou 340/2007 ze dne 12. 12. 2007, kterou se mění vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb.

Cílová skupina Pečovatelské služby:

Cílovou skupinou Pečovatelské služby Charity Holešov jsou občané Holešova a mikroregionu Holešovsko. Služby poskytujeme lidem starším 18-ti let (dospělí, starší a mladší senioři), jejichž zdravotní stav nebo sociální situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Ovšem služby nemůžeme poskytnout: lidem, kteří by vyžadovali od Pečovatelské služby trvalý dohled – celodenní péče.

Kritériem odmítnutí zájemce o službu je:

 

 • žadatel žádá o službu, kterou neposkytujeme, a to i ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů soc. služeb,
 • je naplněná kapacita poskytované služby,
 • žadatel nesplňuje podmínky cílové skupiny
 • žadateli, který žádá o poskytnutí soc. služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.


Zásady pro poskytování služby:

Při poskytování služby se řídíme Kodexem Charity Česká republika a v něm popsanými hodnotami a zásadami. Ve vztahu k uživatelům jsou to zejména:
   
 • respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti – každý člověk je jedinečný a má svoji neopakovatelnou lidskou hodnotu a důstojnost, své náboženské vyznání, politické názory apod. Snažíme se toto plně respektovat.
 • podpora samostatnosti – pracovní postupy jednotlivých úkonů jsou individualizovány – neděláme vše místo uživatele, ale jen to, na co mu vlastní síly nestačí. Snažíme se hledat uživatelovy přednosti a ne jeho nedostatky.
 • celková nestrannost – nestraníme uživateli, ani členům jeho rodiny                                                    

Další principy poskytování Pečovatelské služby

 

 • respektování soukromí klienta, individuality – důležitou součástí této zásady je dohoda mezi poskytovatelem služby a uživatelem o rozsahu poskytované péče
 • pružné reagování pracovníků na požadavky uživatelů při poskytování služby


 • Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech od 6:30 do 15 hod. na základě smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem v jeho domácím prostředí. V případě potřeby i o víkendech a svátcích. Péče se provádí za úhradu dle platného ceníku, který je přílohou ke smlouvě, která je s uživatelem sepsána.

Okamžitá kapacita

 - ambulantní forma: 3 uživatelé v jeden okamžik

 - terénní forma: 7 uživatelů v jeden okamžik


V rámci poskytování služby může dojít k prolínání uživatelů – uživateli může být poskytnuta ambulantní i terénní forma.

V průběhu roku 2016 využilo pečovatelskou službu celkem 202 uživatelů (58 mužů, 144 žen). Nejvíce frekventovanou službou byl rozvoz a donáška obědů, dále pak nákupy a pochůzky, koupel v domácnosti, příprava a podání jídla a běžný úklid a údržba domácnosti.
Ceník poskytovaných služeb (platný od 1.1.2015 dle zákona č.108/2006) ke stažení ZDE


 


 
Podpořte nás

TKS 2017

,,,

Náš výtěžek
0 Kč

0,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2017

 

 
Podpora Zlínského kraje

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2017 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou

2 825 200 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 021 700 Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 950 010 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.Město Holešov finančně podpořilo v roce 2017 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2017. Dále pak dotaci 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělání tzv. Akce milion.